GİRİŞ YAP
Kullanım Koşulları

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

MADDE-1: TARAFLAR

1.1. İşbu Sözleşme, bir tarafta Balmumcu Mah. Dellalzade Sok. No:28/4, Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim, Beşiktaş Vergi Dairesi’ne “0710808437” vergi numarası ile kayıtlı APTİ- ONLİNE SİTE APARTMAN VE PLAZA YÖNETİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile diğer tarafta “www.apti.com.tr” alan adlı internet sitesine ve bu internet sitesine bağlı mobil uygulamaya üye olan gerçek/tüzel kişi arasında, ilgili gerçek/tüzel kişinin işbu Sözleşme’yi elektronik olarak onaylaması ile aşağıdaki şart ve koşullarda tam bir mutabakat içinde akdedilmiştir.

 

MADDE-2: TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşmede kullanılan terim ve sözcükler, yürürlükteki mevzuata aykırı düşmemesi şartıyla, aşağıdaki anlamlarda kullanılmış olup Sözleşmede tanımı bulunmayan terim ve sözcükler için ilgili mevzuatta yapılan tanımlamalar geçerli olacaktır:

 • Sözleşme                  : İşbu Kullanıcı Sözleşme’ni;
 • Apti                           : Apti-Online Site Apartman ve Plaza Yönetim Teknolojileri A.Ş.’yi;
 • Kullanıcı                   : Site yönetimine ait toplu yaşam alanlarında kiracı yahut malik olarak ikamet eden veya mülkiyet hakkı bulunan yahut kiracı/malik kişinin bağımsız bölümünde ikamet eden, Hizmet’ten yararlanmak üzere Sözleşme’yi İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden elektronik olarak onaylayan gerçek yahut tüzel kişiyi;
 • Kullanıcı Hesabı     : Kullanıcı’nın Uygulama’ya üye olduktan sonra kendisi adına Uygulama tarafından tanımlanan ve tamamen kendisinin kullanımına bırakılmış hesabı;
 • Site Yönetimi           : Kullanıcı’nın, ikamet ettiği yahut içerisinde mülkiyet hakkına haiz olduğu bir bağımsız bölümü bulunan; apartman, site, plaza gibi toplu yaşam alanlarında 634 s. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre atanmış yönetici veya yönetim kurulunu;
 • İnternet Sitesi          : “www.apti.com.tr” adresinde faaliyet gösteren veya bu adrese yönlendirilmiş alan adları ile Apti tarafından oluşturulan internet sitesini;
 • Mobil Uygulama    : Apti tarafından, “www.apti.com.tr” adresine bağlı olarak meydana getirilmiş, mobil mağazalar üzerinden ulaşılabilen yazılımı/aplikasyonu;
 • Uygulama                 : İnternet Sitesi ve Mobil Aplikasyon ile Apti tarafından, Kullanıcı’nın, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden yararlanabilmesi amacıyla geliştiriş olduğu her türlü modül ve yazılımları içeren sistemin bütününü;
 • Üye İşyeri                 : İnternet Sitesi ve Mobil uygulama içerisinde bulunan Sipariş Modülü üzerinden Kullanıcı’nın vereceği sipariş üzerine, Kullanıcı’ya “kısa süreli paket servis” hizmeti sunan Apti ile anlaşmalı işyerlerini;
 • Anlaşmalı Kurum  : İnternet Sitesi ve Mobil uygulama içerisinde bulunan Sipariş Modülü üzerinden Kullanıcı’nın vereceği sipariş üzerine , Kullanıcı’ya belirli bir süre içerisinde yerine getirilmesi gereken ve kısa süreli paket servisler dışında kalan bir hizmeti sunan Apti ile anlaşmalı işyerlerini;
 • Sipariş Modülü      : Uygulama içerisinde bulunan ve Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum tarafından Kullanıcı’ya sunulan hizmetlerin ve/veya malların listelendiği modülü;
 • Çözüm Ortağı          : Üye İşyeri ve Anlaşmalı Kurum dışında kalan ilçe, il, bölge veya ülke bazında perakende yahut hizmet sektöründe faaliyet gösteren Apti ile anlaşmalı işyerlerini ifade eder.

 

MADDE-3: SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. Sözleşme’nin konusu, Apti’nin, Uygulama’ya üye olunabilmesi için Kullanıcı’da arayacağı şartların, Uygulama Kullanıcı kullanım şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE-4: ÜYELİK

4.1. Kullanıcı, Uygulama’ya İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama içerisinde bulunan “Bir Hesap Oluşturun” sayfası üzerinden üye olabilecektir. Kullanıcı’nın üye olabilmesi için, Apti ile yaşamakta olduğu Site Yönetimi’nin anlaşmasının bulunması ve “Üye Olmak İstiyorum” sayfasına yönlendirilmeden önce kendisine gösterilen Apti’nin anlaşmalı olduğu Site Yönetimi listesinden yaşadığı siteyi seçmesi gerekmektedir Kullanıcı önüne gelen sayfada “Üye olmak İstiyorum” sekmesini seçerek “Bir Hesap Oluşturun” sayfasına geçiş yapacak, bu sayfada Uygulama, Kullanıcı’dan, Apti’nin anlaşmalı olduğu Site Yönetimi listesinden seçmiş olduğu sitede yaşadığına dair tesvik edici bir belgeyi (İkametgâh belgesi, kira kontratı, tapu belgesi, intifa/Sükna hakkı belgesi vb.) Uygulama’ya yüklemesini isteyecektir (Söz konusu tesvik edici belge Kullanıcı’nın yaşadığı Site Yönetimi tarafından istenilmektedir). Kullanıcı, tesvik edici belgeyi yüklemekle birlikte “Bir Hesap Oluşturun” sayfasındaki istenilen diğer bilgileri eksiksiz olarak doldurarak Uygulama’ya üye olabilecektir. Misafir kullanıcılar ise misafir olarak bulundukları bağımsız bölüm sahibinin yaşamakta olduğu Site Yönetimi’ni “site yönetimi listesinden” seçerek Uygulama’ya üye olabileceklerdir.

4.2. Apti, Kullanıcı’nın Uygulama’ya üye olabilmesi için Sözleşme’yi, KVKK Aydınlatma Metni’ni, Çerez Politikası’nı, Gizlilik Politikası’nı onaylamasını ilgili kanunlara uygun olarak ön koşul olarak belirlemiştir.

4.3. Kullanıcı, Uygulama’ya üye olurken vereceği bilgilerin eksiksiz olmasından ve doğruluğundan bizzat sorumludur. Kullanıcı, Uygulama’ya üye olurken vermiş olduğu bilgileri Apti’nin kontrol etmekle yükümlü olmadığını, verilen bilgilerin eksik yahut gerçeği yansıtmadığının herhangi bir yolla tespiti halinde Apti’nin kendisinin Uygulama’ya erişimini engelleyebileceğini ve/veya üyeliğini iptal edebileceğini kabul eder. Kullanıcı Uygulama’ya üye olurken vermiş olduğu bilgilerin eksik olması yahut gerçeği yansıtmaması nedeniyle Apti’nin, Çözüm Ortakları’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı Uygulama’ya üye olurken daha sonra Uygulama’da oluşturmuş olduğu Kullanıcı Hesabı’na girebilmesi için bir “ŞİFRE” oluşturacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı’na, Uygulama’ya üye olurken bildirdiği ‘e-mail adresi’ yahut ‘cep telefonu numarası’ (kullanıcı adı) ve belirlemiş olduğu şifre ile giriş yapacaktır.

4.5. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı’na giriş ve Uygulama’nın kullanımına imkân veren kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin gizliliği ve yönetiminden bizzat sorumlu olduğunu kabul eder. Bu kapsamda, Kullanıcı; Kullanıcı Hesabı’nı, kullanıcı adı ve şifresini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı Hesabı’ndan, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılır ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında üçüncü bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı, Apti ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı’nın ve/veya şifresinin yetkisiz kullanımı veya hesaba ilişkin güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda, bu durumu derhal Apti’ye bildirmekle yükümlüdür. Apti, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üye’nin Uygulama’ya erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

 

MADDE-5: UYGULAMA KULLANICI SİSTEMİ

5.1. Apti, Kullanıcı’ya; Kullanıcı’nın yaşadığı Site Yönetimi tarafından kendisine tahakkuk ettirilen aylık ortak gider avansını (aidatı) Uygulama üzerinden online olarak ödeme olanağı sağlamaktadır.

5.2. Apti, Kullanıcı’ya, Uygulama’da bulunan sipariş modülü üzerinden kısa süreli paket servis hizmeti veren Apti’nin anlaşmalı olduğu Üye İşyeri’nden (hazır yemek, market, su vb.) sipariş verme ile sipariş üzerine belirli süre içerisinde yerine getirilen hizmetleri sunan Apti’nin anlaşmalı olduğu Anlaşmalı Kurum’dan (terzi, kuru temizleme, tesisatçı, çilingir vb.) sipariş verme olanağı sağlamaktadır.

5.3. Sipariş modülü üzerinden verilen hizmetler için Kullanıcı’nın Üye İşyeri yahut Anlaşmalı Kurum’a ödeyeceği hizmet bedelinin Apti tarafından belirlenecek kısmının tekrar Kullanıcı’ya ait Kullanıcı Hesabı’na bakiye olarak tanımlanması ve Kullanıcı’nın talebi ile Kullanıcı Hesabı’nda biriken bakiye ile Kullanıcı’nın aylık ortak gider avansından (aidatından) mahsup edilmesi olanağını sağlamaktadır. Kullanıcı, biriken bakiyenin yalnızca kendisi adına tahakkuk ettirilmiş aylık ortak gider avansı (aidatlar) açısından mahsup edilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

5.4. Apti, ilçe, il, bölge yahut ülke genelinde hizmet yahut perakende sektöründe hizmet veren Çözüm Ortağı vasıtası ile Kullanıcı’ya, belirli hizmet yahut malları tanıtma, pazarlama ve söz konusu hizmet ya da mallara Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden veya Apti tarafından belirlenen ve Kullanıcı tarafından seçilecek diğer iletişim kanalları vasıtasıyla (e-mail, sms vb.) ücreti karşılığında faydalanma olanağı ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere daha birçok hizmet sunmaktadır.

 

MADDE-6: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Kullanıcı, Uygulama ile kendisine sunulan hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Apti’ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.2. Kullanıcı, Apti tarafından yaşadığı toplu yaşam alanının Site Yönetimi’ne Uygulama’yı kullanabilmesi için bir kontrol paneli verildiğini, Uygulama üzerinden tutulan muhasebe gibi toplu yaşam alanını ilgilendiren modüllerin söz konusu kontrol paneli üzerinden tamamen Site Yönetimi’nin kullanımında olduğunu, kontrol paneli üzerinden girilen kendisine ait bilgilerin kullanımının, korunmasının münhasıran Site Yönetimi tarafından sağlandığını, Uygulama’ya bu yolla girilen bilgiler dolayısıyla uğrayabileceği zararlardan dolayı Apti’yi hiçbir surette sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Kullanıcı, yaşadığı toplu yaşam alanının Site Yönetimi’nin aralarındaki hukuki ilişki kapsamında kendisi hakkında Uygulama’ya bilgiler girebileceğini, Uygulama üzerinden kendisine bildirimlerde, duyurularda, ihtarlarda bulunabileceğini kabul eder. Kullanıcı işbu madde kapsamında Site Yönetimi tarafından Uygulama’ya girilebilecek hiçbir bilgiden, kendisine yapılabilecek bildirimlerden, duyurulardan, ihtarlardan Apti’nin sorumlu olmadığını, kanunlara aykırı şekilde kişisel bilgi girişi, bildirim, duyuru veya ihtar gönderimi nedeniyle uğrayacağı zararları hiçbir surette Apti’den talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.4. Kullanıcı, Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum vasıtasıyla sipariş modülü üzerinden kendisine sunulan hizmetler ve/veya mallar açısından Apti’nin yalnızca yer sağlayıcı konumunda bulunduğunu, sipariş modülü üzerinden satın alacağı hizmetlerde ve/veya mallarda, hizmetin ve/veya malların sunulmasından münhasıran Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’un sorumlu olduğunu, söz konusu hizmet ve/veya malların; kalitesinden, sunulmamasından/teslim edilmemesinden, geç sunulmasından/teslim edilmesinden, ayıplı/kusurlu olarak sunulmasından/tesliminden Apti’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, sipariş modülü üzerinden faydalanacağı hizmetlerden ve/veya mallardan ötürü uğrayabileceği her türlü zarardan yalnızca Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’u sorumlu tutabileceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı işbu madde uyarınca sipariş modülü üzerinden vereceği siparişler neticesinde kendisine teslim edilecek malların yahut kendisine sunulacak hizmetlerin, kendisinin yahut Kullanıcı ile birlikte maldan/hizmetten yararlanan kişilerin sağlığının etkilenmesine neden olması halinde Apti’nin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.5. Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum vasıtasıyla sipariş modülü üzerinden Kullanıcı’ya sunulan hizmetler ve/veya mallar, Uygulama üzerinden online ödeme ile de satın alınabilecek olup bu durumda satın alınan hizmet ve/veya malın faturası Kullanıcı’ya Apti tarafından kesilecektir. Kullanıcı, işbu maddede belirtildiği biçimde online ödeme ile satın alçağı hizmetlerle ve/veya mallarla alakalı olarak tüm sorumluluğun hizmeti ve/veya malı sunan Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’da olduğunu, satın almış olduğu hizmet ve/veya malın; kalitesinden, sunulmamasından/teslim edilmemesinden, geç sunulmasından/teslim edilmesinden, ayıplı/kusurlu olarak sunulmasından/tesliminden Apti’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, sipariş modülü üzerinden faydalanacağı hizmetlerden ve/veya mallardan ötürü uğrayabileceği her türlü zarardan yalnızca Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’u sorumlu tutabileceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı her ne kadar kendisine fatura Apti tarafından kesilmiş olsa da satın almış olduğu hizmet ve/veya mal açısından herhangi bir nedenle hukuki yola başvurmak istemesi durumunda söz konusu hukuki yolu yalnızca Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’a yönelteceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı işbu madde uyarınca sipariş modülü üzerinden vereceği siparişler neticesinde kendisine teslim edilecek malların yahut kendisine sunulacak hizmetlerin, kendisinin yahut Kullanıcı ile birlikte maldan/hizmetten yararlanan kişilerin sağlığının etkilenmesine neden olması halinde Apti’nin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.6. Kullanıcı, sipariş modülü üzerinden Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum ile yapacağı hizmet ve/veya satın alma sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum ile kendisinin sorumlu olduğunu, Apti’nin söz konusu ticari/hukuki ilişkide herhangi bir taraf olmadığını kabul ve beyan eder. Bunun gibi, Kullanıcı, sipariş modülü içerisinde bulunan hizmetler ve/veya mallardan dolayı, Apti’nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde olmadığını kabul ve beyan eder.

6.7. Kullanıcı, Uygulama’ya üye olurken girmiş olduğu isim, soyisim, cep telefonu numarası, e-mail adresi, ikametgâh adresi gibi kişisel bilgilerinin sipariş modülünde bulunan hizmetlerin ve/veya malların kendisine sorunsuz olarak sunulabilmesi amacıyla Apti tarafından sipariş vermiş olduğu Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum ile paylaşılacağını, söz konusu paylaşıma 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli rızayı/onayı verdiğini, Apti tarafından paylaşılmış olan kişisel bilgilerinin Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum tarafından amacına aykırı olarak kullanılması durumunda ilgili tüm kanunlar uyarınca tarafına tanınan hukuki yola başvurma hakları ile uğramış olduğu tüm zararları doğrudan Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’a yönelteceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. Kullanıcı, özellikle sipariş modülünde bulunan Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum ile alakalı olarak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere genel olarak Uygulama’yı kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade ve yorumları ile Uygulama’ya eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Site Yönetimi, Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum yahut Çözüm Ortağı ile arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Apti’nin söz konusu şahsi fikir, düşünce, ifade ve yorumlar ile Uygulama’ya eklenen dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Apti’nin bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu, belirtmiş olduğu şahsi fikir, düşünce, ifade ve yorumlar ile Uygulama’ya eklediği dosyalardan dolayı Apti’nin herhangi bir zarara uğraması halinde, bu zararı derhal ve ilk talepte gidereceğini/ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.9. Kullanıcı, sipariş modülü üzerinden vereceği siparişlerde, Üye İşyeri yahut Anlaşmalı Kurum’a ödeyeceği hizmet ve/veya mal bedelinin Apti tarafından belirlenecek kısmının kendi Kullanıcı Hesabı’na tanımlanacak bakiyesinin; yalnızca Uygulama’ya üye olurken yaşadığını belirterek seçmiş olduğu toplu yaşam alanının Site Yönetimi’nin kendisine yansıttığı aylık ortak gider avansının (aidatının) ödenmesi hususunda kullanabileceğini, kendisi talep etmediği sürece bakiyenin otomatik olarak ortak gider avansından (aidattan) düşmeyeceğini, bir takvim yılı içerisinde biriken bakiyenin bir sonraki takvim yılına devretmeyeceğini, bir takvim yılı içerisinde biriken aidatların en geç o yılın 31 Aralık günü saat 24.00’a kadar kullanılması gerektiğini aksi takdirde Uygulama’nın otomatik olarak biriken bakiyeyi sileceğini, biriken bakiyeyi Apti’den nakit olarak yahut sipariş modülü üzerinden verilen siparişlere ödeme yöntemi olarak kullanmayı talep edemeyeceğini, yaşadığı toplu yaşam alanından başka bir toplu yaşam alanına taşınması halinde biriken bakiyeyi yeni taşındığı toplu yaşam alanının ortak gider avansının (aidatının) ödenmesinde kullanmayacağını ve bu durumda biriken bakiyenin Uygulama tarafından otomatik olarak silineceğini, Kullanıcı Hesabı’nda biriken bakiyeyi ancak Site Yönetimi tarafından ortak gider avansının bizzat kendisine tahakkuk ettirilmesi şartıyla kullanabileceğini, Sözleşme veya Apti tarafından kendisine Uygulama üzerinden sunulup onay verdiği yahut Apti tarafından tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde getirilecek kurallara aykırı davranışı nedeniyle üyeliğinin sona erdirilerek Kullanıcı Hesabı’nın kapatılması durumunda Uygulama tarafından birken bakiyenin otomatik olarak silineceğini, işbu madde kapsamında Uygulama tarafından silinen biriken bakiyeler hakkında Apti’den hiçbir surette talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.10. Kullanıcı, Uygulama içerisinde farklı modüllerde yahut sipariş modülünde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Apti’nin sorumlu olmayacağını kabul eder.

6.11. Kullanıcı, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Uygulama üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışının hiçbir surette yapılmadığını, Uygulama üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’dan bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yönde alacağı aksiyonun Apti tarafından üyeliğin iptaliyle Kullanıcı Hesabı’nın kapatılması sonucunu doğuracağı gibi işbu nedenle Apti’nin uğrayacağı (idari cezalar/yaptırımlar da dahil olmak üzere) tüm zararları ilk talepte ve derhal gidereceğini/ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.12. Kullanıcı, Üye İşyeri ve Anlaşmalı Kurum tarafından sipariş modülü üzerinden sunulan hizmetler ve/veya malların içeriğinin Apti tarafından kontrol edilmediğini, konusu suç teşkil eden hizmetler ve/veya mallar ile T.C. Anayasa’sı ve kanunlarına aykırı biçimde sunulan hizmetleri ve/veya malları satın alması halinde sorumluluğun bizzat kendisinde ve Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’da olduğunu, Apti’nin bu tip bir siparişi tespit etmesi halinde üyeliğini iptal ederek, Kullanıcı Hesabı’nı kapatabileceğini, kolluk/adli mercilere durumu ihbar edeceğini ve söz konusu sipariş nedeniyle Apti’nin uğrayacağı (idari cezalar/ yaptırımlar da dahil olmak üzere) tüm zararları ilk talepte ve derhal gidereceğini/ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.13. Kullanıcı, sipariş modülü üzerinde kendisine gösterilen hizmetlere ve/veya mallara ilişkin fiyatların, promosyonların, indirimlerin, stokların, teslimat sürelerinin ve bunun gibi hizmet ve/veya mallara ilişkin tüm bilgilerin tamamının Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum tarafından Uygulama’ya yüklendiğini, bu bilgilerin hiçbir surette Apti’nin taahhüdü olmadığını, sipariş modülü içerisindeki bilgilerde bulunabilecek hatalardan, gerçeğe aykırı beyanlardan Apti’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, hizmetlere ve/veya mallara ilişkin teslimat süresinin aşmasından dolayı Apti’ye başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.14. Kullanıcı, Uygulama’ya üye olurken girmiş olduğu isim, soyisim, cep telefonu numarası, e-mail adresi, ikametgâh adresi, yaş, medeni hal gibi kişisel bilgilerinin Çözüm Ortağı’nın hizmetini daha doğru sunabilmesi/tanıtabilmesi amacıyla Apti tarafından her türlü Çözüm Ortağı ile paylaşılacağını, söz konusu paylaşıma 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli rızayı/onayı verdiğini, Apti tarafından paylaşılmış olan kişisel bilgilerinin Çözüm Ortağı tarafından amacına aykırı olarak kullanılması durumunda ilgili tüm kanunlar uyarınca tarafına tanınan hukuki yola başvurma hakları ile uğramış olduğu tüm zararları doğrudan Çözüm Ortağı’na yönelteceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.15. Kullanıcı, Uygulama üzerinden satıcı olarak herhangi bir ticari faaliyette bulunmamayı, kendisine yahut herhangi bir mala/hizmete/fikre dair reklam yapmamayı, yarışma yahut anket düzenlememeyi, Uygulama’ya diğer kullanıcıların bilgisayarı/cep telefonları/tabletleri gibi Uygulama’ya ulaşmalarını sağlayan elektronik cihazlarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, kanunlar uyarınca iletilmesi yasaklanmış bilgi veya belgeleri Uygulama’ya iletmemeyi, zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı, kendisi dışındaki kişilerin kişisel verilerini kaydetmemeyi, saklamamayı, üçüncü kişilerle paylaşmamayı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, gerek bu madde gerekse Sözleşme’nin diğer maddelerinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uyup uymadığının tespiti için Apti’nin dilediği zaman yahut sürekli biçimde Uygulama üzerinde Kullanıcı Hesabı’nı (tüm işlemleriyle birlikte) izleyebileceğini, Sözleşme’nin herhangi bir maddesinde kendisine yüklenen yükümlülüğe aykırı davranışının tespiti halinde Apti’nin, gerekli müdahalelerde bulunma, Uygulama’ya erişimini engelleme ve/veya üyeliğine son vererek Kullanıcı Hesabı’nı kapatma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

6.16. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanması nedeniyle elde edeceği herhangi bir kayıt veya malzemenin, Uygulamaya ulaşımını sağlayan bilgisayarı/cep telefonu/tableti gibi elektronik cihazlarında yaratacağı arızalardan, bilgi kayıplarından ve diğer her türlü zarardan bizzat sorumlu olduğunu, Uygulama’yı kullanması nedeniyle uğrayabileceği bu tip zararlardan dolayı Apti’yi sorumlu tutmayacağını ve Apti’den tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.17. Kullanıcı, Apti’nin Uygulama’yı ticari amaçlarla oluşturduğunu ve ticari amaçları doğrultusunda kullanabileceğini kabul eder.

6.18. Kullanıcı, Apti’nin ticari amaçları doğrultusunda Üye İşyeri’ne ve/veya Anlaşmalı Kurum’a yahut Çözüm Ortağı’na ve bunların sundukları hizmetlere ve/veya mallara ilişkin reklamlarını, tanıtımlarını, promosyonlarını, indirimlerini, kendisine, bildirim, push-mesaj, sms, e-posta gibi her türlü iletişim aracıyla bildirebileceğini, Uygulama içerisinde bunlara dair bağlantılar (linkler) verebileceğini, işbu maddede belirtilen biçimlerde kendisine bildirilen yahut Uygulama içerisinde haklarında bağlantılar (linkler) verilen hizmetlere ve/veya mallara ilişkin Apti’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ilgili hizmetler ve/veya malların Apti’nin taahhüdünde yahut garantisinde olmadığını, kendisine iletilecek bildirimin içeriğinden Apti’nin hiçbir surette sorumlu olmadığını, ve bu hususta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli rızayı/onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

 6.19. Kullanıcı, Apti’nin, Uygulama’yı kullandığı sırasında ortamda bulunduracağı dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahip olduğunu, yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Apti’nin sorumlu tutulmayacağını kabul ve beyan eder.

6.20. Kullanıcı, Apti’nin Uygulama ile kendisine sunulan hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni göstereceğini ancak bunları taahhüt etmediğini ve Uygulama ile kendisine sunulan hizmetlerde aksama yahut hata olması durumunda Apti’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

6.21. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanması ile alakalı her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler neticesinde Sözleşme ve/veya yürürlükteki kanunlara aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişileri, diğer kullanıcıları, Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’u yahut Çözüm Ortağı’nı uğratacağı zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde Apti’nin sorumlu tutulamayacağını, üçüncü kişilerden, diğer kullanıcılardan, Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’dan yahut Çözüm Ortağı’ndan bu kapsamda Apti’ye gelecek her türlü talebe ilişkin olarak, Apti’nin uğrayacağı tüm zararları ilk talepte ve derhal gidereceğini/ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.22. Kullanıcı, Uygulama’ya ait yazılımların, görsellerin ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkının Apti’ye ait olduğunu, Uygulama’ya içerisinde bulunan hiçbir resim, logo, metin, imge, dosya, marka vb. verileri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya sair şekillerde kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu madde doğrultusunda, Kullanıcı, Apti’nin açık ve yazılı iznini almadıkça, Uygulama’yı yahut içeriğini kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türevler yaratmayacağını ya da bunları teşhir etmeyeceğini, ticarete konu etmeyeceğini aksi halde fikri sınai haklar ile alakalı mevzuat çerçevesinde Apti’ye karşı sorumlu olacağını ve Apti’nin uğrayacağı her türlü zararı ilk talepte ve derhal gidereceğini/ödeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.23. Kullanıcı, Uygulama’ya yayınlanmak üzere kendi iradesiyle yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. (örneğin Kullanıcı resimleri, yorumlar, şiir, haber, dosya gibi) eserlerin Apti tarafından, her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanabileceğini, işlenebileceğini, sosyal medya ağlarında paylaşılabileceğini ve/veya Uygulama içinde Apti tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşınabileceğini yahut Apti’nin takdirinde olmak üzere Uygulama’dan kaldırılabileceğini kabul ve beyan eder.

6.24. Kullanıcı, Uygulama’ya yayınlanmak üzere kendi iradesiyle yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. (örneğin Kullanıcı resimleri, yorumlar, şiir, haber, dosya gibi) eserler ile Apti tarafından Uygulama’ya zorunlu olarak işlenebilecek kendisine ait verilerin diğer kullanıcılar yahut üçüncü kişiler tarafından kopyanabileceğini, dağıtılabileceğini, işlenebileceğini ve bu tip bir durumda Apti’ye hiçbir telif ücreti yahut tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

6.25. Kullanıcı, Uygulama’ya üye olurken Apti ile paylaşmış olduğu veya Uygulama’nın kullanımı sırasında kendi inisiyatifiyle Apti ile paylaştığı yahut çerezler marifetiyle toplanan kişisel verilerinin Apti tarafından, “Sözleşme”, “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”, “Gizlilik Politikası”, “Çerez Politikası” ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca toplanabileceğini, işlenebileceğini, hissedarları, iş ortakları, Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum ve Çözüm Ortağı ile paylaşılabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Bunun gibi Kullanıcı, Apti’nin Üye İşyeri’nden ve/veya Anlaşmalı Kurum’dan yahut Çözüm Ortağı’ndan kendisi için özel ürün/hizmet teklifleri alabileceğini, söz konusu üçüncü taraf kişilerin ürünleri/hizmetleri hakkında kendisine reklam ve pazarlama yapabileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE-7: SORUMLULUK SINIRLAMALARI

7.1. Yürürlükteki mevzuatta belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla Apti, Uygulama ve bunun kullanımıyla ilgili olarak; üçüncü şahısların, kullanıcıların, Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’un, Çözüm Ortağı’nın, Site Yönetimi’nin, Uygulama’ya reklam veren gerçek veya tüzel kişilerin, sponsorların ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

7.2. Apti, Uygulama’nın kesintisiz olarak çalışması, Uygulama içerisinde her bir modül ve bu modüller vasıtasıyla Kullanıcı’ya sunulan hizmetlerin sorunsuz olarak çalışması amacıyla makul önlemleri almaktadır. Ancak, Apti, Uygulama’nın kesintisiz olarak çalışması, hatasızlık, doğru sonucun ortaya çıkması, işlevsellik yahut güncelleme gibi konularda Kullanıcı’ya hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, söz konusu olumsuz durumların meydana gelmesi halinde Apti’nin kendisine karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve oluşabilecek zararlardan dolayı Apti’ye başvurmayacağını kabul ve beyan eder.

7.3. Mevzuatlarda mücbir sebep olarak öngörülmüş bulunan hallerde, Apti, Kullanıcı’ya karşı sunmakla yükümlü bulunduğu hizmetleri geç sunmasından veya ifa edememesinden ötürü hukuken sorumlu değildir ve temerrüde düşmeyecektir. Bu tip bir durumda zarara uğramış olsa dahi Kullanıcı, Apti’den tazminat da dahil olmak üzere zararını gidermesini talep etmeyeceğini, Apti aleyhinde hukuki yollara başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Apti, Uygulama ve içerisindeki (kişisel verilerde dahil olmak üzere) tüm içeriğin korunması amacıyla makul tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. Ancak, Uygulama’ya yahut Apti’ye ait bilgisayar ağına, mevcut veri tabanı bilgilerine üçüncü kişiler tarafından yapılabilecek saldırılar/siber saldırılar sonucu Kullanıcı’ya ait bilgilerin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

MADDE-8: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ASKIYA ALINMASI, KAPATILMASI VE FESİH

8.1. Kullanıcı, dilediği zaman herhangi bir ayrı ihbar ya da ihtara gerek olmaksızın Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshederek, üyeliğini sonlandırıp Kullanıcı Hesabı’nı kapatabilir. Kullanıcı, Sözleşme’nin bu yolla feshedilmesi ve üyeliğin sona ermesi durumunda, Kullanıcı hesabını kapatmadan önce kullanmamış olduğu Kullanıcı Hesabı’nda biriken bakiyenin Uygulama tarafından silineceğini ve silinen bakiye hakkında herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağını, Uygulama’da yer alan hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Kullanıcı’nın Sözleşme ve/veya eklerinde yer alan yahut Apti tarafından Uygulama üzerinden tüm kullanıcıları bağlayıcı biçimde yayınlamış ve/veya yayınlanabilecek Uygulama kullanım kurallarına ve/veya yükümlülüklere aykırı davranması durumunda Apti, Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabını ve üyeliğini geçici süreliğine askıya alabileceği gibi Sözleşmeyi feshederek Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirip Kullanıcı Hesabı’nı sürekli olarak kapatabilir. Kullanıcı, işbu madde kapsamında, Kullanıcı Hesabı’nın geçici süreliğine askıya alındığı durumlarda hesabın askıda kaldığı sürece Kullanıcı Hesabı’nda birikecek bakiyeyi ortak gider avansı (aidat) ödemelerinde kullanamayacağını, Sözleşme’nin feshedilerek, üyeliğinin sona erdirilip, Kullanıcı Hesabı’nın sürekli olarak kapatılması durumunda ise Kullanıcı Hesabı’nda birikmiş bulunan bakiyenin Uygulama tarafından otomatik olarak silineceğini, silinen bakiye hakkında Apti’den herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamında Kullanıcı Hesabı’nın ve üyeliğin geçici süreliğine askıya mı alınacağı yoksa Sözleşme’nin feshedilerek, üyeliğinin sona erdirilip, Kullanıcı Hesabı’nın sürekli olarak mı kapatılacağı hususlarında tüm takdir yetkisi Apti’dedir. Kullanıcı, Sözleşme’nin ve üyeliğinin askıya alındığı durumda askıya alınma süreci boyunca, Sözleşme’nin feshedilerek, üyeliğinin sona erdirilip, Kullanıcı Hesabı’nın sürekli olarak kapatıldığı durumda ise devamlı olarak Uygulama’da yer alan hizmetlerden yararlanamayacaktır. Kullanıcı, işbu madde kapsamında Sözleşme’nin feshedilerek, üyeliğinin sona erdirilip, Kullanıcı Hesabı’nın sürekli olarak mı kapatıldığı durumda feshe sebep olan kullanım kurallarına ve/veya yükümlülüklere aykırı davranışı/fiili nedeniyle Apti’nin uğramış olduğu her türlü zararını ilk talepte ve derhal Apti’ye ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8.3. Apti, dilediği zaman Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabını ve üyeliğini geçici süreliğine askıya alabileceği gibi Sözleşmeyi feshederek Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirip Kullanıcı Hesabı’nı sürekli olarak kapatabilir. Kullanıcı, işbu madde kapsamında, Kullanıcı Hesabı’nın geçici süreliğine askıya alındığı durumlarda hesabın askıda kaldığı yahut Sözleşme’nin feshedilerek, üyeliğinin sona erdirilip, Kullanıcı Hesabı’nın sürekli olarak kapatıldığı durumlarda Kullanıcı Hesabı’nda birikmiş bulunan bakiyenin ortak gider avansı (aidat) ödemesinde kullanılması için Apti’den tek seferlik bir talep hakkının olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Sözleşme’nin ve üyeliğinin askıya alındığı durumda askıya alınma süreci boyunca, Sözleşme’nin feshedilerek, üyeliğinin sona erdirilip, Kullanıcı Hesabı’nın sürekli olarak kapatıldığı durumda ise devamlı olarak Uygulama’da yer alan hizmetlerden yararlanamayacaktır.

 

MADDE-9: SÖZLEŞME KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

9.1. Apti, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, eklemelerde bulunma, Uygulama’nın içeriğini, konusunu, kapsamını değiştirme hakkına sahiptir.

9.2. Sözleşme’nin ‘9.1.’ maddesinde belirtilen biçimde Sözleşme ve eklerinin değiştirilmesi, bunlara eklemelerde bulunulması durumunda değişiklik, ilave Uygulama’da yayımlandığı tarihte tüm kullanıcıları bağlayıcı biçimde yürürlüğe girmiş olacaktır. Kullanıcı’nın yapılan değişikliğe, eklemelere itiraz hakkı bulunmayıp, yayımlanma tarihi itibariyle Uygulama’yı kullanmaya devam etmesi Apti tarafından yapılan değişikliğe, eklemelere onay verdiğinin delili sayılacaktır.

 

MADDE-10: BİLGİLERİN SAKLAMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1. Uygulama’da kayıtlı Kullanıcı’ya ait kişisel bilgiler, siparişler, yorum ve değerlendirmeler vb. bilgiler, dokümanlar Gizlilik Politikası çerçevesinde Apti tarafından en az bir (1) yıl boyunca saklanır.

10.2. Taraflar, Sözleşme ve ekleri ile Uygulama’nın kullanımından kaynaklı her türlü hukuki uyuşmazlıkta Uygulama’da saklanan her türlü sesli, görsel yahut yazılı bilgi, belge ve dokümantasyon ile Apti’nin ticari defterleri ve kayıtlarının 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi uyarınca kesin delil kabul edileceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

MADDE-11: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. Taraflar, Sözleşme ve ekleri ile Uygulama’nın kullanımından kaynaklı her türlü hukuki uyuşmazlıkta mevzuattaki emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla öncelikle Sözleşme ve eklerinin, bunlarda hüküm bulunmaması halinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanacağını kabul ve beyan ederler.

11.2. Taraflar, Sözleşme ve ekleri ile Uygulama’nın kullanımından kaynaklı her türlü hukuki uyuşmazlıkta öncelikle sulhen uyuşmazlığı kendi aralarında çözmek için gerekli çabayı sarf edeceklerini, çözüme ulaşılamaması halinde ise uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan/Merkez) Adliyesi Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

MADDE-12: YÜRÜRLÜK

12.1. Sözleşme ve ekleri Kullanıcı’nın, kullanıcı kayıt formunu doldurması ve Sözleşme’yi onaylaması ile taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Sözleşme ve ekleri Uygulama kullanılmaya devam edildiği ve Apti tarafından yeni bir Sözleşme yayımlanmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

 

Son Güncelleme: 30.05.2021