GİRİŞ YAP
KVKK Başvuru Formu

6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

 

 1. GENEL OLARAK
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
 • Söz konusu hakka ilişkin olarak Başvuru Sahibi sıfatıyla yapacağınız başvurularınızı aşağıdaki başvuru formunu EKSİKSİZ OLARAK doldurup;
 • İşbu metni imzalayarak, taranmış halini Apti’ye ait Uygulama’da kayıtlı e-posta adresinizden [email protected] e-posta adresimize göndererek,
 • İşbu metni, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak  [email protected] e-posta adresimize göndererek tarafımıza iletebilirsiniz.
 • Şahsen yazılı olarak yapacağınız başvurularınızı, başvuruya ilişkin işbu metni EKSİKSİZ OLARAK doldurup, imzalayarak veya tarafınızca hazırlanacak başvuru metnini ıslak imzalı olarak kapalı zarf içerisinde “Balmumcu Mah. Dellalzade Sok. No:28/4, Beşiktaş/İSTANBUL” adresimize göndermeniz gerekmektedir.
 • Noter vasıtasıyla yapacağınız başvurularınızı Balmumcu Mah. Dellalzade Sok. No:28/4, Beşiktaş/İSTANBUL” adresimize göndermeniz gerekmektedir.
 • Yukarıdaki biçimlerde tarafımıza ilettiğiniz talepleriniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanarak, tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.

 

 1. BAŞVURU FORMU
 • Yapılan başvuru ile ilgili başvuru sahibini tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Kurumumuz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.
 • Bununla birlikte aşağıda belirtilen İletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, başvurunuzun sonuçlarını güvenli bir şekilde veri sahibine iletmek amacıyla da talep edilmektedir.
 • Kimlik ve iletişim bilgilerinizi doldurunuz:

İSİM SOYİSİM

 

T.C. KİMLİK NUMARASI

 

MOBİL TELEFON NUMARASI

 

E-POSTA

 

ADRES

 

 

 

 • Apti ile olan ilişkinizi işaretleyiniz:

ÜYE/KULLANICI

MİSAFİR ÜYE/KULLANICI

 • ÇALIŞAN
 • ESKİ ÇALIŞAN
 • İŞ ORTAĞI
 • ÇÖZÜM ORTAĞI

ÜÇÜNCÜ KİŞİ KONUMUNDAKİ ŞİRKET ÇALIŞANI

 • DİĞER(AÇIKLAYNIZ) ................................. .......................................................................

 

 • KVKK madde 11 uyarınca talep konunuzu ve/veya konularınızı işaretleyiniz:
 • Kişisel verilerimin ilenip ilenmediğini öğrenmek istiyorum
 • İşlenen kişisel verilerimin eksik veya yanlı ilenmi olması nedeniyle düzeltilmesini istiyorum
 • İşlenen kişisel verilerim hakkında bilgi almak istiyorum
 • Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum
 • Kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum
 • Kişisel verilerimin düzeltildiğinin, silindiğinin veya yok edildiğinin verilerimin aktarıldığı üüncü kişilere bildirilmesini istiyorum
 • İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya ıkmasına itiraz ediyorum

 

 • Yukarıda seçtiğiniz talep konusu ve/veya konuları hakkındaki ayrıntılı taleplerinizi aşağıda detaylı olarak belirtiniz:

 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 • Başvurunuza tarafımızca hangi kanal üzerinden cevap verilmesini istediğinizi seçiniz:
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum
 • Adresime gönderilmesini istiyorum

 

 • İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13. maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurumun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması için kimliğimin, iletişim bilgilerimin ve adresimin tespit amaçlarıyla sınırlı olarak şirketiniz tarafından işlenmesine ve gerekli olduğu takdirde işlenmek üzere üçüncü kişilere aktarılmasına izin veriyorum.
 • Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Apti-Online Site Apartman Ve Plaza Yön. Tek. A.Ş.’ye yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
 • İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru Sahibi’nin

Adı Soyadı                 :

Başvuru Tarihi         :

İmzası                         :