GİRİŞ YAP
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 
AYDINLATMA METNİ


GENEL OLARAK
Apti-Online Site Apartman Ve Plaza Yön. Tek. A.Ş. (Bundan böyle “Apti” olarak anılacaktır) olarak bu aydınlatma metnini, Kişisel Verilerin Korunması hakkında kanuni aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve kişisel verilerinizin nasıl işlediğimiz ile korunması ve güvenliği için ne tür önlemler aldığımızı siz değerli kullanıcılarımıza açıklamak üzere hazırladık. Kullanıcı Sözleşmesi’nin 2. Maddesinde açıklanan terimler, işbu aydınlatma metninde de aynı anlamları ihtiva edecektir. 
Apti, Uygulama’ya üye olmanız esnasında ya da daha sonrasında sizden bazı kişisel verilerinizi (bilgilerinizi) talep eder. Ancak bilmemizi isteriz ki, söz konusu kişisel verileriniz yalnızca işbu aydınlatma metninde, Kullanıcı Sözleşmesi’nde, gizlilik politikasında, çerez politikasında belirtilen amaçlar ve kurallar ile faaliyet alanlarımız ve hizmetlerimiz dahilinde ölçülü olarak işlenecek olup korunması ve gizlilikleri açısından Apti olarak tüm gerekli önlemleri almaktayız. Bunun gibi, onayınız/rızanız olmaksızın kişisel verilerinizi hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşmayacağımızı taahhüt ederiz.
Apti olarak, işbu aydınlatma metnini, sunulan hizmet/iş gereksinimleri ve/veya kanuni gereksinimler doğması halinde veya kendi inisiyatifimiz doğrultusunda tek taraflı olarak güncelleme hakkımızı saklı tuttuğumuzu, bu nedenle aydınlatma metninin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızda bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” sekmesini düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA VE HANGİ HUKUKİ NEDENE DAYALI OLARAK TOPLUYOR, İŞLİYORUZ?
Apti olarak kişisel verilerinizi;
Uygulama’ya üye kaydınızın yapılabilmesi,
Uygulama içerisindeki modüllerin tarafınızca etkin biçimde kullanılabilmesi,
Uygulama ve içerisindeki modüllerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek analizlerin gerçekleştirilmesi,
Uygulama ve içerisindeki modüllere ilişkin tarafınızdan geri bildirim, talep, temenni ve şikayetlerin alınabilmesi ile bunlara bağlı değerlendirmelerin yapılabilmesi,
Tarafınız ile gerekli iletişimlerin sağlanabilmesi,
Sipariş modülü üzerinden verdiğiniz siparişlerde, siparişin verildiği Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum ile tarafınızın iletişiminin sağlanabilmesi,
Sipariş modülü üzerinden verdiğiniz siparişlerde, bulunduğunuz konuma hizmet veren Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’ları sizlere sunabilmek,
Sipariş modülü üzerinden verdiğiniz siparişlerde, siparişin taahhüt edilen süre içerisinde ve taahhüt edilen şekilde tarafınıza ulaştırılması ve/veya sunulması amacıyla teslim süreçleri ile genel olarak Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’un hizmet kalitesinin kontrol edilebilmesi,
Sipariş modülü üzerinden verdiğiniz siparişlerde, ödemelere ilişkin finansal ve muhasebesel süreçlerin yürütülebilmesi,
Yaşamakta ve/veya mülkiyet hakkına sahip olduğunuz toplu yaşam alanlarına ilişkin olarak, toplu yaşam alanının yönetimi tarafından belirlenen, duyuru, ilan, ihtar, tebliğ gibi bildirimlerin tarafınıza iletilebilmesi,
Yaşamakta ve/veya mülkiyet hakkına sahip olduğunuz toplu yaşam alanının yönetimi tarafından, tarafınıza tahakkuk ettirilecek aidatlara (ortak gider avanslarına) ve diğer borçlandırmalara ilişkin hukuki süreçlerin yürütülebilmesi,
Yaşamakta ve/veya mülkiyet hakkına sahip olduğunuz toplu yaşam alanının yönetimi tarafından, tarafınıza tahakkuk ettirilecek aidatların (ortak gider avanslarının) ve diğer borçlandırmaların ödemelerine ilişkin finansal ve muhasebesel süreçlerin yürütülebilmesi,
Apti’ye, Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum’a yahut Çözüm Ortağı’na ait ürünler ile hizmetlerin pazarlamasının ve tanıtımının yapılabilmesi,
Çözüm Ortağı tarafından Uygulama üzerinden gösterilmek istenen, belli markalara ve/veya üçüncü kişi konumundaki şirketlere ilişkin ürün ve hizmetlerin pazarlamasının ve tanıtımının yapılabilmesi,
Uygulama ve kullanımından kaynaklı memnuniyetinizin sağlanması, artırılması amacıyla kullanıcı memnuniyeti süreçlerinin yürütülebilmesi,
Tercihleriniz, beğenileriniz doğrultusunda Uygulama ve kullanımını size özel olarak geliştirebilmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) ile diğer ilgili yasal mevzuata uygun biçimde topluyor ve işliyoruz.
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlardan ayrı olarak KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca aşağıdaki nedenlere dayanarak (açık rızanız aranmaksızın) tarafımızca işlenebilecektir;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Kullanıcı Sözleşme’nin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Sizlerin tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Hukuki yükümlülüklerizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Apti olarak;
Ad-soyad, cep telefonu, e-posta, ikametgâh ve/veya iş adresi, reklam kimliği tanımlayıcıları, cinsiyet, yaş, mevcut ise profil fotoğrafınız, kayıtlı olması halinde sosyal medya hesaplarınız, kimlik numarası gibi kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
Yaşamakta ve/veya mülkiyet hakkına sahip olduğunuz toplu yaşam alanının yönetimi tarafından, tarafınıza tahakkuk ettirilecek aidatlar (ortak gider avanslarının) ve diğer borçlandırmalar ile bunların ödeme ve ödeme yöntemlerine ilişkin finansal bilgilerinizi, 
Konum (lokasyon) bilgilerinizi,
Sipariş modülü üzerinden verdiğiniz sipariş bilgileri, sipariş geçmişi, sipariş sayısı, sipariş tercihleri, fatura bilgileri gibi ürün ve/veya hizmet tercih ve satın alımları bilgilerinizi,
Sipariş modülü üzerinden verdiğiniz siparişlerde, ödeme ve ödeme yöntemlerine ilişkin finansal bilgilerinizi,
Uygulama kullanım bilgileri ile öneri ve şikayetler gibi işlem bilgilerinizi,
Uygulama’yı kullandığınız cihaz türü, cihaz işletim sistemi, cihaz IP adresi gibi güvenliğe ilişkin bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi işliyoruz.
Yukarıda sayılan kişisel verilerinize ek olarak, analizler sonucu beğeni, ilgi alanları, tercih ve kullanım alışkanlıklarınıza dair kişisel verilerinizi de Uygulama kullanım deneyiminizi kolaylaştırmak ve sizlere daha efektif hizmet verebilmek maksadıyla işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YOLLARLA TOPLUYORUZ?
Apti olarak, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi ve Apti’nin sizlere Üye İşyeri/Anlaşmalı Kurum yahut Çözüm Ortağı tarafından verilecek hizmetlere aracılık ettiği durumlarda diğer gerekli kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer ilgili yasal mevzuata uygun biçimde Uygulama üzerinden otomatik veya kısmen otomatik yöntemler ile topluyor ve yine ilgili yasal mevzuata uygun olarak saklayıp, işliyoruz.
Uygulama’nın kullanımı ile sizlerin Uygulama’ya dair deneyimlerinizi geliştirilebilmek amacıyla çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verilerinizi topluyor, KVKK ve diğer ilgili yasal mevzuata uygun biçimde saklayıp, işliyoruz. Çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve Apti’nin Çerezler hususundaki ilkeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Çerez Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ DURUMLARDA VE HANGİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIYORUZ?
Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde öngörülen amaçlarla ve yine işbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki nedenlere dayalı olarak KVKK sınırları içerisinde sipariş modülü üzerinden vereceğiniz siparişlerinizde (isim-soyisim, telefon numarası, adres/lokasyon bilgisi, ödeme yöntemi bilgileri gibi yalnızca gerekli bilgilerinizi) Üye İşyeri ve/veya Anlaşmalı Kurum ve/veya Çözüm Ortağıyla paylaşılabilmekte olup bunun yanında kanunen yetkilendirilmiş kamu kurumları ve özel kurumlarla tarafımızca kanunlar tarafından zorunlu olarak öngörülen hallerde paylaşılabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR VE SÖZ KONUSU HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
Apti olarak KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak,
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz.
Veri sahibi olarak yukarıda açıklanan ve kanunen tarafınıza tanımlanmış haklarınızı kullanmak için taleplerinizi [email protected] ve/veya [email protected]  e-posta adresine, Uygulama’da tanımlı e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz. 
Apti olarak taleplerinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağımızı taahhüt ederiz. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretlerin tarafınızdan talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.
Apti olarak, tarafımıza iletebileceğiniz taleplerinizde sizlere yardımcı olabilmesi adına örnek bir başvuru formu (Örnek Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayınız) hazırlamış bulunmaktayız (Başvurularınızı söz konusu başvuru formuyla yapmanız kesinlikle zorunlu değildir). 

Son Güncelleme: 15.01.2022